niedziela, 26 marca 2017
Imieniny: Teodora i Emanuela

26 marca 2017

Imieniny

 • Teodora i Emanuela

27 marca 2017

Imieniny

 • Lidii i Ernesta

28 marca 2017

Imieniny

 • Anieli i Sykstusa

29 marca 2017

Imieniny

 • Wiktora i Eustachego

Domena Tczew za darmo

Usługa polegająca na rejestracji wybranej domeny *.tczew.pl jest bezpłatna, ale dotyczy tylko mieszkańców miasta Tczewa oraz firm i instytucji działających również na terenie tego miasta. Poniżej przedstawiamy instrukcję, w jaki sposób zarejestrować taką domenę.

Należy wypełnić wniosek dotyczący rejestracji domeny, który dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie, ul. Plac Piłsudskiego 1.

Wniosek można pobrać tutaj (plik pdf): Wniosek dotyczący rejestracji domeny *.tczew.pl

Uwaga! Wypełnionego wniosku nie należy przesyłać drogą elektroniczną. Uznawany jest tylko wniosek w "wersji papierowej", podpisany i/lub ostemplowany pieczątką firmy.

 • Wypełniony wniosek należy dostarczyć do Biura Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Tczewie.
 • Uwaga! Osoba ubiegająca się o domenę *.tczew.pl musi być osobą pełnoletnią w przeciwnym wypadku wniosek o domenę musi złożyć oraz podpisać swoim nazwiskiem jej prawny opiekun / rodzic.

Uwaga! Szczególną uwagę przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić na punkt "Dane dotyczące serwera www". Należy w tym miejscu dokładnie podać przynajmniej dwie nazwy lub dwa numery IP (NS / DNS) Państwa serwera www, na który skierowana zostanie domena zgłoszona we wniosku. Urząd Miejski w Tczewie nie oferuje serwera www, a jedynie samą domenę, którą za pomocą własnego serwera DNS kieruje na wskazany przez Państwa serwer.
 

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez Urząd Miejski w Tczewie (maksymalnie 14 dni od złożenia wniosku) domena zostaje skonfigurowana na serwerze DNS Urzędu Miejskiego w Tczewie, a osoba wnioskująca otrzymuje pocztą tradycyjną list z oficjalnym zezwoleniem na rejestrację domeny świadczący równocześnie o właścicielu domeny.

Uwaga! Proces oddelegowania domeny na wskazany serwer jest niezależny od Urzędu Miejskiego w Tczewie i trwa nawet do 48 godzin.

W jakich przypadkach Urząd Miejski w Tczewie odmawia rejestracji domeny?

 • nie wydaje się zgody na rejestrację domeny, która zawiera słowa, zwroty wulgarne lub obraźliwe,
 • nie wydaje się zgody na rejestrację domeny, która zawiera nazwę lub nazwy ulic, nazwy własne budynków, zabytków, itp.
 • nie wydaje się zgody na rejestrację domeny jeśli wnioskodawca jest osobą niepełnoletnią,
 • nie wydaje zgody na rejestrację domeny jeśli wnioskodawca nie jest mieszkańcem Tczewa lub firma, dla której chciałby uzyskać domenę działa poza granicami miasta Tczewa,
 • nie wydaje zgody na rejestrację domeny, która może w przyszłości zostać wykorzystana na jego potrzeby własne (pierwszeństwo w użytkowaniu domeny posiada Urząd Miejski w Tczewie).
W sprawach dotyczących domeny prosimy pisać na adres e-mail: domena@um.tczew.pl

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013