czwartek, 24 sierpnia 2017

LOGOWANIE
REJESTRACJA

Styl: Domyślny | Wysoki kontrast

Język: PL | EN

Czcionka: mała | średnia | duża

Konsultacje w okresie do dnia 20 lutego 2017 roku

piątek, 20.01.2017 13:15

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji biblioteki miejskiej w Tczewie; projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową; dokumentacji budowlanej przebudowy Forum Inicjatyw Społecznych.

Przedmiotem konsultacji są działania warsztatowe dotyczące budowania zaangażowania społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego; wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie do dnia 20 lutego 2017 roku
 

Załączniki:

 Ogłoszenie o konsultacjach 1-2017 [58.4 KB]
 Zmiana Ogłoszenia o konsultacjach 1-2017 [54.68 KB]

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. koncepcji programowo – przestrzennej budynku przy ul. Elżbiety 19 b.

piątek, 30.09.2016 12:29

Przedmiotem konsultacji są działania warsztatowe dot. budowania zaangażowania społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego; wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji założeń koncepcji programowo – przestrzennej budynku przy ul. Elżbiety 19 b. Podczas warsztatów zostanie przedstawiona koncepcja i nastąpi omówienie jej założeń z interesariuszami, wraz z mozliwością składania uwag. Warsztaty mają na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie do 31 października 2016 roku.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 • Warsztaty dot. dotyczących koncepcji programowo – przestrzennej budynku przy ul. Elżbiety 19 b  oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.
 • Harmonogram warsztatów: 12.10.2016 r. – budynek przy ul. Elżbiety 19 b, w godz. 17:00-19:00.

  Warsztaty w ramach działania mają charakter spotkań warsztatowych, na które zostaną zaproszeni różni interesariusze m.in: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, inni specjaliści (np. architekci).

 • Zbieranie uwag w postaci:
 • Pełna wersja ogłoszenia: WOK_-_ogłoszenie_BIP-elżbiety.pdf

  Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji

  piątek, 30.09.2016 12:26

  Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji. Podczas warsztatów wypracowana zostanie propozycja włączenia przedstawicieli poszczególnych grup w proces tworzenia i monitorowania GPR oraz planu komunikacji. Na każdym z warsztatów wyłonione zostaną osoby, które opracują w ramach grupy roboczej model funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji w oparciu o rekomendacje z każdego z warsztatów. Dwie gry miejskie mają na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 października 2016 roku do 31 października 2016 roku.

  Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 • Warsztaty dot. procesu rewitalizacji i umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.
 • Harmonogram warsztatów:

 • Przedsiębiorcy: Dom Przedsiębiorcy, godz. 17:00, 10.10.2016 r.
 • Przedstawiciele NGO: Dom Przedsiębiorcy, godz. 17:00, 11.10.2016 r.
 • Przedstawiciele instytucji publicznych funkcjonujących na obszarze zdegradowanym: Dom Przedsiębiorcy, godz. 12:00, 12.10.2016 r.
 • Radni Miejscy: sala obrad Rady Miejskiej – Urząd Miejski w Tczewie, godz. 17:00, 13.10.2016 r.
 • Mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe: Fabryka Sztuk, godz. 17:00, 17.10.2016 r.
 • Warsztaty grupy roboczej: Fabryka Sztuk, godz. 17:00,  20.10.2016 r.
 • Harmonogram działań w ramach Gry Miejskiej:

  Warsztaty w ramach działania mają charakter jednodniowych spotkań warsztatowych, na które zostaną zaproszeni różni interesariusze m.in: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, inni specjaliści (badacze społeczni, architekci).

  Działania są realizowane w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz budżetu Państwa..

 • Zbieranie uwag w postaci:
 • Pełna wersja ogłoszenia: ogloszenie - konsultacje_pazdziernik_2016.pdf

  Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie w okresie od 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku

  czwartek, 29.09.2016 21:41

  Na stronie http://www.rewitalizacja.tczew.pl/539-2/ zamieszczony został raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie w okresie od 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku; dotyczył założeń Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa.

  Przedmiotem konsultacji były działania edukacyjne i informacyjne dot. procesu rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji i o przebiegu tego procesu, a także – wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu. Konsultacje miały na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

  Więcej informacji: Informacja_podsumowujaca_lipiec_sierpień-2.pdf

   

  Rewitalizacja 2014-2020 - przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych [15 lipca 2016 r.]

  poniedziałek, 01.08.2016 12:28

  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31 / 2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 lipca 2016 r.

   

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Tczewa
  ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych

  W związku z podjęciem Uchwały Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji są działania edukacyjne i informacyjne dot. procesu rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji i o przebiegu tego procesu, a także - wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.

  Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy[1] odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

  Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 • Spotkania otwarte jako działania edukacyjne i informacyjne dot. procesu rewitalizacji i umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.
 • Harmonogram spotkań:

  Działania są realizowane w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz budżetu Państwa.

 • Badanie ankietowe mające na celu poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy zostaną przeprowadzone w trakcie spotkań otwartych.
 • Zbieranie uwag w postaci:
 • Materiały do konsultacji dostępne będą od dnia 26 lipca 2016 r.

   

  Mirosław Pobłocki

          Prezydent Miasta Tczewa


  [1] Definicja interesariuszy zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

   

   

  Pliki do pobrania:

  1. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do gminnego programu rewitalizacji [DOC]

  Rewitalizacja 2014-2020 - Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

  poniedziałek, 22.02.2016 08:23

  Ogłoszenie

  Prezydent Miasta Tczewa
  ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

   

   

  Przedmiotem konsultacji są założenia do Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wyrażenie uwag oraz składanie ich do protokołu.

  Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji zainteresowanych mieszkańców Miasta Tczewa odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

  Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lutego 2016 roku do 22 marca 2016 roku.

  Przyjętymi formami konsultacji będą:

 • Spotkania otwarte z mieszkańcami Miasta Tczewa, w formie warsztatów, umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa i wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji oraz wyrażenie w formie uwag ustnych i składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie - w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6, w terminie 10 marca 2016 r. w godz. 17.00 – 19.00 oraz w Gimnazjum nr 2 przy ul. Południowej 6, w dniu 18 marca 2016 r. w godz. 17.00 – 19.00.
 • Zbieranie uwag:
 • Materiały do konsultacji dostępne będą od dnia 22 lutego 2016 r.

   

  Pliki do pobrania:

 • Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa [PDF]
 • Uzasadnienie do projektu uchwały [PDF]
 • Załacznik nr 1 do projektu Uchwaly [PDF]
 • Załacznik nr 2 do projektu Uchwaly [PDF]
 •  

   

   

   

  Rada Miasta

  Jednostki

  Wydziały

  Jednostki

  Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013


  2016 © Urząd Miejski, Pl. Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew, tel. 58 7759-300, 343, fax 58 531-34-52. E-mail: wt@um.tczew.pl

   Polski Rejestr Statków
  ISO 9001