niedziela, 22 kwietnia 2018
Imieniny: Leona i Łukasza

22 kwietnia 2018

Imieniny

 • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

 • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

 • Grzegorza i Aleksandra

25 kwietnia 2018

Imieniny

 • Marka i Jarosława

Konsultacje w okresie do dnia 20 lutego 2017 roku

piątek, 20.01.2017 13:15

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Łąkowej na plac zabaw i zagospodarowania terenu przy ul. Żuławskiej 2 na street workout; koncepcji modernizacji biblioteki miejskiej w Tczewie; projektu koncepcyjnego przebudowy i rozbudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na świetlicę środowiskową; dokumentacji budowlanej przebudowy Forum Inicjatyw Społecznych.

Przedmiotem konsultacji są działania warsztatowe dotyczące budowania zaangażowania społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego; wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.
 
Konsultacje przeprowadzone będą w okresie do dnia 20 lutego 2017 roku
 

Załączniki:

 Ogłoszenie o konsultacjach 1-2017 [58.4 KB]
 Zmiana Ogłoszenia o konsultacjach 1-2017 [54.68 KB]

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. koncepcji programowo – przestrzennej budynku przy ul. Elżbiety 19 b.

piątek, 30.09.2016 12:29

Przedmiotem konsultacji są działania warsztatowe dot. budowania zaangażowania społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej, poprzez efektywne konsultacje społeczne, wspieranie lokalnych grup w rozwijaniu działań oddolnych, promocję odrębnych tożsamości, budowę potencjału społecznego; wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji założeń koncepcji programowo – przestrzennej budynku przy ul. Elżbiety 19 b. Podczas warsztatów zostanie przedstawiona koncepcja i nastąpi omówienie jej założeń z interesariuszami, wraz z mozliwością składania uwag. Warsztaty mają na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie do 31 października 2016 roku.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. Warsztaty dot. dotyczących koncepcji programowo – przestrzennej budynku przy ul. Elżbiety 19 b  oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.

Harmonogram warsztatów: 12.10.2016 r. – budynek przy ul. Elżbiety 19 b, w godz. 17:00-19:00.

Warsztaty w ramach działania mają charakter spotkań warsztatowych, na które zostaną zaproszeni różni interesariusze m.in: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, inni specjaliści (np. architekci).

 1. Zbieranie uwag w postaci:
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta;
Pełna wersja ogłoszenia: WOK_-_ogłoszenie_BIP-elżbiety.pdf

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji

piątek, 30.09.2016 12:26

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji. Podczas warsztatów wypracowana zostanie propozycja włączenia przedstawicieli poszczególnych grup w proces tworzenia i monitorowania GPR oraz planu komunikacji. Na każdym z warsztatów wyłonione zostaną osoby, które opracują w ramach grupy roboczej model funkcjonowania Komitetu Rewitalizacji w oparciu o rekomendacje z każdego z warsztatów. Dwie gry miejskie mają na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w procesy kreowania polityki przestrzennej i społecznej.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 10 października 2016 roku do 31 października 2016 roku.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. Warsztaty dot. procesu rewitalizacji i umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.

Harmonogram warsztatów:

 1. Przedsiębiorcy: Dom Przedsiębiorcy, godz. 17:00, 10.10.2016 r.
 2. Przedstawiciele NGO: Dom Przedsiębiorcy, godz. 17:00, 11.10.2016 r.
 3. Przedstawiciele instytucji publicznych funkcjonujących na obszarze zdegradowanym: Dom Przedsiębiorcy, godz. 12:00, 12.10.2016 r.
 4. Radni Miejscy: sala obrad Rady Miejskiej – Urząd Miejski w Tczewie, godz. 17:00, 13.10.2016 r.
 5. Mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe: Fabryka Sztuk, godz. 17:00, 17.10.2016 r.
 6. Warsztaty grupy roboczej: Fabryka Sztuk, godz. 17:00,  20.10.2016 r.

Harmonogram działań w ramach Gry Miejskiej:

 • dla Zatorza 12.10.2016 r.;
 • dla Starego Miasta 19.10.2016 r.

Warsztaty w ramach działania mają charakter jednodniowych spotkań warsztatowych, na które zostaną zaproszeni różni interesariusze m.in: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, urzędnicy, inni specjaliści (badacze społeczni, architekci).

Działania są realizowane w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz budżetu Państwa..

 1. Zbieranie uwag w postaci:
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta;

Raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie w okresie od 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku

czwartek, 29.09.2016 21:41

Na stronie http://www.rewitalizacja.tczew.pl/539-2/ zamieszczony został raport z konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie w okresie od 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku; dotyczył założeń Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa.

Przedmiotem konsultacji były działania edukacyjne i informacyjne dot. procesu rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji i o przebiegu tego procesu, a także – wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu. Konsultacje miały na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Więcej informacji: Informacja_podsumowujaca_lipiec_sierpień-2.pdf

 

Rewitalizacja 2014-2020 - przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych [15 lipca 2016 r.]

poniedziałek, 01.08.2016 12:28

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31 / 2016 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych

W związku z podjęciem Uchwały Nr XIX/151/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Tczewa Prezydent Miasta Tczewa ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji. Przedmiotem konsultacji są działania edukacyjne i informacyjne dot. procesu rewitalizacji, w tym o istocie, celach, zasadach prowadzenia rewitalizacji i o przebiegu tego procesu, a także - wnoszenie uwag i składanie ich do protokołu.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji interesariuszy[1] odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane w Gminnym Programie Rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 26 lipca 2016 roku do 31 sierpnia 2016 roku.

Przyjętymi formami konsultacji społecznych będą:

 1. Spotkania otwarte jako działania edukacyjne i informacyjne dot. procesu rewitalizacji i umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa oraz wyrażenie w formie ustnej uwag i składanie ich do protokołu.

Harmonogram spotkań:

 • Spotkanie edukacyjne i informacyjne dla przedsiębiorców: 26 lipca 2016 roku, godz. 18:00, Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, Tczew;
 • Spotkanie edukacyjne i informacyjne dla przedstawicieli instytucji publicznych: 10 sierpnia 2016 roku, godz. 12:00, Dom Przedsiębiorcy w Tczewie, ul. Obrońców Westerplatte 3, Tczew;
 • Spotkanie edukacyjne i informacyjne dla mieszkańców i wspólnot mieszkaniowych: 22 sierpnia 2016 roku, godz. 18:00, Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, Tczew;
 • Spotkanie edukacyjne i informacyjne dla przedstawicieli NGO: 23 sierpnia 2016 roku, godz.18:00 Fabryka Sztuk, ul. 30 Stycznia 4, Tczew;
 • Spotkanie edukacyjne i informacyjne dla Radnych Miejskich: 29 sierpnia 2016 roku, godz. 12:00, Biblioteka Miejska Publiczna, ul. Jarosława Dąbrowskiego 6, Tczew.

Działania są realizowane w ramach projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 oraz budżetu Państwa.

 1. Badanie ankietowe mające na celu poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy zostaną przeprowadzone w trakcie spotkań otwartych.
 2. Zbieranie uwag w postaci:
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta;

Materiały do konsultacji dostępne będą od dnia 26 lipca 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem internetowym https://wrotatczewa.pl/ na stronie internetowej Urzędu Miasta Tczewa pod adresem http://um.wrotatczewa.pl/ (wejście przez zakładki „Urząd”, „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie facebook.pl/wrmtczew
 • w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro - pokój 37, w godzinach pracy urzędu.

 

Mirosław Pobłocki

        Prezydent Miasta Tczewa[1] Definicja interesariuszy zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 roku.

 

 

Pliki do pobrania:

1. Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia rewitalizacyjnego do gminnego programu rewitalizacji [DOC]

Rewitalizacja 2014-2020 - Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

poniedziałek, 22.02.2016 08:23

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Tczewa
ogłasza przystąpienie do przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

 

Przedmiotem konsultacji są założenia do Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa - wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wyrażenie uwag oraz składanie ich do protokołu.

Konsultacje mają na celu poznanie opinii i propozycji zainteresowanych mieszkańców Miasta Tczewa odnośnie założeń Programu, które mogą zostać wykorzystane do wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od dnia 22 lutego 2016 roku do 22 marca 2016 roku.

Przyjętymi formami konsultacji będą:

 1. Spotkania otwarte z mieszkańcami Miasta Tczewa, w formie warsztatów, umożliwiające omówienie i ocenę konsultowanych założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Tczewa i wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji oraz wyrażenie w formie uwag ustnych i składanie ich do protokołu. Spotkania odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Tczewie - w Bibliotece Głównej przy ul. J. Dąbrowskiego 6, w terminie 10 marca 2016 r. w godz. 17.00 – 19.00 oraz w Gimnazjum nr 2 przy ul. Południowej 6, w dniu 18 marca 2016 r. w godz. 17.00 – 19.00.
 2. Zbieranie uwag:
  • drogą elektroniczną na adres: rewitalizacja@um.tczew.pl;
  • drogą korespondencyjną na adres: Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew;
  • bezpośrednio do Urzędu Miejskiego w Tczewie, plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 83-110 Tczew w godzinach pracy Urzędu Miasta;

Materiały do konsultacji dostępne będą od dnia 22 lutego 2016 r.

 • w Biuletynie Informacji Publicznej i pod adresem internetowym https://wrotatczewa.pl/ na stronie internetowej Urzędu Miasta Tczewa pod adresem http://um.wrotatczewa.pl/ (wejście przez zakładki „Urząd”, „Konsultacje społeczne”) oraz na stronie facebook.pl/wrmtczew
 • w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Tczewie, II piętro - pokój 51, w godzinach pracy urzędu.

 

Pliki do pobrania:

 1. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Tczewa [PDF]
 2. Uzasadnienie do projektu uchwały [PDF]
 3. Załacznik nr 1 do projektu Uchwaly [PDF]
 4. Załacznik nr 2 do projektu Uchwaly [PDF]

 

 

 

 

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013