niedziela, 22 kwietnia 2018
Imieniny: Leona i Łukasza

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

  • Grzegorza i Aleksandra

25 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marka i Jarosława

Nagrody i wyróżnienia 

2018 r.

Tczew Samorządem Równych Szans 2017

Tczewski projekt „Życie to teatr”  otrzymał  wyróżnienie w IX edycji konkursu „Samorząd Równych Szans”.  Projekt realizowany był przez MOPS i ZM PKPS w Tczewie, a konkurs został zorganizowany przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego w Krakowie.

 

2017 r.

- Tczew "Gminą przyjazną rowerzystom" - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez PTTK, pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej.

 

2016 r.

- Gmina Miejska Tczew  – wyróżnienie w kategorii „Gmina Recyklingu”

(XVII Edycja Konkursu o Puchar Recyklingu organizowanego przez firmę Abrys)

 

- Miasto Tczew  otrzymało wyróżnienie w konkursie  na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego 2016”.

Wyróżnienie przyznano za projekt „Zagospodarowanie terenu osiedlowego w Tczewie – modernizacja łącznika od ul. Armii Krajowej do Szkoły Podstawowej nr 12”.

- Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki otrzymał Złoty Medal "Za Zasługi dla Pracodawców Pomorza".

- Tczew "Gminą przyjazną rowerzystom" - wyróznienie w ogólnopolskim konkursie zorganziowanym przez PTTK, pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organziacji Turystycznej.

2015 r.

- Tczew ECO-MIASTEM 2015 - nagroda w kategorii gospodarka odpadami dla miast poniżej 100 tys. mieszkańców, przyznana przez Ambasadę Francji w Polsce.

- Tczew "Gminą przyjazną rowerzystom" - II miejsce w ogólnopolskim konkursie zorganziowanym przez PTTK, pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organziacji Turystycznej.

- Prezydent Tczewa Mirosław Pobłocki otrzymał Honorową Odznakę za Zasługi dla Samorządu Terytoroalnego. Odznakę przyznał minister cyfryzacji i administracji.

- Miasto Tczew zwyciężyło w konkursie  „Gmina przyjazna przedsiębiorcom” Konkurs zorganizowany został przez Regionalną Izbę Gospodarczą Pomorza, której partnerem jest Fundacja Instytut Rozwoju Projektów, a patronat honorowy sprawuje marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

- Certyfikat Odpowiedzialności i Kompetencji Publicznej dla Gminy Miejskiej Tczew

2014 r.

- I miejsce w konkursie na "Najlepiej zorganizowaną przestrzeń publiczną w Polsce"  w kategorii „Nowo wykreowana miejska przestrzeń publiczna” – za przebudowę węzła transportowego. Organizatorem konklursu jest Towarzystwo Urbanistów Polskich,  a patronat honorowy sprawuje Prezydent RP.

- I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Zielone miasta – w stronę przyszłości” w kategorii: Zieleń w mieście - za ścieżkę przyrodniczo-edukacyjną wzdłuż Wisły. Konkurs organizowany przez Ministerstwo Środowiska.

- Miasto Tczew otrzymało nominację do nagrody Pary Prezydenckiej w konkursie dla samorządów „Dobry Klimat dla Rodziny”.

Świetlica środowiskowo-sąsiedzka z ul. Zamkowej 26 została wyróżniona w kategorii: „Czas wolny dzieci i młodzieży – czas rozwoju”. W tej samej kategorii startowało 130 innych podmiotów – Tczew znalazł się w gronie pięciu wyróżnionych.

- Miasto Tczew zwyciężyło w konkursie  „Gmina przyjazna przedsiębiorcom” w kategorii : aktywność na rzecz przedsiębiorców. Konkurs zorganizowany został przez Regionalna Izbę Gospodarczą Pomorza, której partnerem jest Fundacja Instytut Rozwoju Projektów, a patronat honorowy sprawuje marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

- „Gmina na 5” - Tczew znalazł się na czwartym miejscu w rankingu przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. W rankingu oceniano jakość obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin.

 

2013 r.

- Pierwsze miejsce w badaniu Biuletynów Informacji Publicznej gmin woj. pomorskiego.  Badaniem objęto 123 gminy. Badanie przeprowadzone zostało w 2012 r przez Ośrodek Analiz Polityczno-Prawnych oraz Katedrę Prawa Administracyjnego Wydz. Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu naukowego „BIP-Watch: Monitoring Biuletynów Informacji Publicznej”.

- Władze samorządowe Tczewa wraz z Fundacją Pokolenia oraz Radiem Fabryka i Telewizją TeTka  zdobyły nominację do Nagrody Super Samorząd 2012. Tczew znalazł się w gronie 19 samorządów nominowanych do nagrody.  Urzad został doceniony za przepływ informacji między samorządem a mieszkańcami. Inicjatywie patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski.

- Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego za promowanie idei zrównoważonego transportu publicznego, a w szczególności realizację projektu „Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie” i tym samym dobre wykorzystanie środków UE z perspektywy budżetowej 2007-2013.

- Dyplom Honorowy i Kula Doskonałości - najważniejsze wyróżnienie Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Nagroda przyznana za „tworzenie osobom niepełnosprawnym intelektualnie warunków rozwoju i pełnego korzystania z praw przysługujących wszystkim obywatelom, wspieranie w życiu społeczności lokalnej oraz troskę, odpowiedzialność , szacunek i wiedzę czyli za twórczą miłość.”

- Zintegrowany węzeł transportowy - wyróżnienie I stopnia Marszałka Woj. Pomnorskiego w konkursie  na "Najlepszą przestrzeń publiczną 2013"

 

2012 r.
- Nagroda: Najwyższa Jakość QI 2012 w kategorii: QI Order - System zarządzania Jakością – konkurs organizowany jest przez redakcję Forum Biznesu Dziennika Gazety Prawnej, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- „Kryształy przetargów publicznych”
Wyróżnienie w kategorii: inwestycje wpływające na poprawę funkcjonowania infrastruktury drogowo- komunikacyjnej. Wyróżnienie przyznane zostało Tczewowi za realizację zintegrowanego węzła transportowego. Organizatorem ogólnopolskiego konkursu jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”.

-Urząd Miejski w Tczewie otrzymał od Katolickiej Rozgłośni Diecezji Pelplińskiej "Radia Głos" wyróżnienie Vox Pelplini za współpracę medialną.2011 r.
- ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wzdłuż Wisły - wyróżnienie marszałka woj. pomorskiego w konkursie na „Najlepsza przestrzeń publiczna woj. pomorskiego”
- Samorząd równych szans – nagroda w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki wobec osób niepełnosprawnych (za projekt „Bank czasu – bankiem życzliwości”). Organizator konkursu – Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego

 

2010 r.
- Niecka ul. Jedności Narodu – wyróżnienie marszałka woj. pomorskiego w konkursie na „Najlepszą przestrzeń publiczną woj. pomorskiego”
- Nagroda im. Grzegorza Pałki (tzw. Samorządowy Oskar) dla prezydenta Zenona Odyi

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013