poniedziałek, 18 czerwca 2018
Imieniny: Marka i Elżbiety

18 czerwca 2018

Imieniny

  • Marka i Elżbiety

19 czerwca 2018

Imieniny

  • Gerwazego i Protazego

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

Bezpieczeństwo


Służby Alarmowe

Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tczewie
ul. Lecha 11
tel. 999 lub 112

Straż Pożarna
ul. Lecha 2
tel. 58 530-40-90, 998
http://www.straz.tczew.pl/

Powiatowa Komenda Policji
ul. Kasprowicza 2
tel. 58 530-82-22, 997
http://www.tczew.policja.gov.pl/

Straż Miejska
pl. Piłsudskiego 1
tel. 531-39-61, 986
http://www.strazmiejska.tczew.pl/
 

 

Urząd Miejski w Tczewie
Wydział Spraw Obywatelskich - zarządzanie kryzysowe


ul. Pomorska 18
(dworzec PKP - wejście od strony peronu I - obok siedziby Karty Miejskiej)

Numery telefonów:
/58/ 562-50-91 Z-ca Naczelnika Wydziału-zarządzanie kryzysowe
/58/ 562-39-53 zadania z zakresu zarządzania kryzysowego ,

Adresy e-meil:
wzk@um.tczew.pl - zastępca naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich
wzk2@um.tczew.pl - inspektor ds. wykrywania i alarmowania
- podinspektor ds. zaopatrzenia

- Zimowe zagrożenia 2017-2018_II.docx

- Owady błonkoskrzydłowe - zagrożenia.doc

- Klasyfikacja stopni groznych zjawisk meteorologiczno-hydrologicznych.pdf

- stopnie zagrozenia.pdf

- Jak przygotować się na upał -poradnik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.pdf

Wiosenno-letnie zagrożenia 2017.pdf

- Sposob postępowania w przypadkach skażeń.doc

•  DOPALACZE

Zagrożenie dla miasta Tczewa z tytułu użytkowania w procesie produkcji, dystrybucji oraz przewozu niebezpiecznych substancji chemicznych. Sposoby ochrony ludności w przypadku ich uwolnienia.doc

Porady w zakresie bezpieczeństwa w okresie jesienno - zimowym

EWAKUACJA II stopnia rejonów Osiedla Czyżykowo, w przypadku zagrożenia powodzią.doc

EWAKUACJA II stopnia rejonów Starego Miasta w przypadku zagrożenia powodzią.doc

EWAKUACJA II stopnia Os. Staszica w przypadku powodzi.doc

"Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego na okres zimowy"

Powódź - informacje dla rolników

W obliczu powodzi - ulotka

Informacje o grypie
- ulotka informacyjna
- Zalecenia Głównego Inspektora sanitarnego w spr. grypy A/H1N1

Sygnały alarmowe, komunikaty ostrzegawcze

Komunikat w sprawie oczyszczania terenu województwa pomorskiego (powiatów, gmin, miast) z przedmiotów wybuchowych i  niebezpiecznych

Uwolnienie niebezpiecznej substancji chemicznej podczas katastrofy drogowej

Pożar

Informacje dla powodzian - Ulotka


 

Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013