poniedziałek, 18 czerwca 2018
Imieniny: Marka i Elżbiety

18 czerwca 2018

Imieniny

  • Marka i Elżbiety

19 czerwca 2018

Imieniny

  • Gerwazego i Protazego

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

Informacje o Urzędzie Miejskim


Urząd Miejski w Tczewie
plac Marszałka Piłsudskiego 1

ul. 30 Stycznia 1
83-110 Tczew

NIP: 593-00-05-678
REGON: 191675273

Godziny pracy Urzędu Miejskiego:
poniedziałek - 7.30 - 15.30
wtorek - 7.30 - 15.30
środa - 7.30 - 15.30
czwartek - 7.30 - 17.00
piątek - 7.30 - 14.00

Kasa UM przyjmuje klientów w budynku przy ul. 30 Stycznia 1:
w poniedziałki - godz. 8.30-14.30
we wtorki - godz. 8.30-14.30
w środy - godz. 8.30-14.30
w czwartki - godz. 8.30-16.00
w piątki - godz. 8.30-13.00

 

Biuro Obsługi Klienta (pl.Marszałka  Piłsudskiego 1)- 58 7759-300, 343

Biuro Obsługi Klienta (ul. 30 Stycznia 1)- 58 7759-497, 498

Sekretariat Prezydenta Miasta Tczewa Mirosława Pobłockiego- (pl. Marszałka Piłsudskiego 1), 58 7759-309, fax 58 531-34-52
poblocki@um.tczew.pl

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 17.00.


Sekretariat zastępcy prezydenta ds. społecznych - Adama Urbana (ul. 30 Stycznia 1), 58 77 59 444

urban@um.tczew.pl

Z-ca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 17.00, pokój 25-26.

 

Sekretariat zastępcy prezydenta ds. gospodarczych Adama Burczyka  (pl. Marszałka Piłsudskiego 1)- 58 7759-309, fax 58 531-34-52
Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od godz. 14.00 - do godz. 15.30, pokój nr 26.

 

Sekretarz Miasta Katarzyna Mejna  - (pl. Marszałka Piłsudskiego 1) 58 7759-307
mejna@um.tczew.pl

Biuro Rady Miejskiej - (ul. 30 Stycznia 1), 58 77 59 305

Skarbnik Miasta Helena Kullas - 58 7759-332 (ul. 30 Stycznia 1)
skarbnik@um.tczew.pl

 

Wydziały Urzędu Miejskiego w Tczewie

Urząd Stanu Cywilnego (pl. Piłsudskiego1)
- Kierownik USC 58 77 59 450
- Z-ca Kierownika 58 77 59 451
- rej.zgonów 58 77 59 452
- rej. urodzeń 58 77 59 453

Biuro Rzecznika Prasowego (pl. Marszałka Piłsudskiego 1)
- Kierownik Biura 58 77 59 320
- d/s promocji miasta 58 77 59 322

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji (pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1)
- Naczelnik Wydziału 58 77 59 370

-z-ca Naczelnika (infrastruktura techniczna miasta) 58 77 59 301

Stanowiska:
- d/s czystości i porządku, licencji na transport drogowy 58 77 59 439

- ds. komunalnych i gospodarki odpadami 58 77 59 437

- ds. remontów i inwestycji komunalnych 58 77 59 397 lub 491, 345, 423
- d/s ochrony środowiska 58 77 59 474
- d/s zieleni miejskiej 58 77 59 346
- d/s edukacji ekologicznej 58 77 59 447

Wydział Edukacji (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydziału 58 77 59 326
- d/s edukacji 58 77 59 319
- d/stypendiów socjalnych i obowiązku szkolnego 58 77 59 395
- d/s ekonomiczno – administracyjnych oświaty 58 77 59 327
- d/s obsługi ZFŚS dla nauczycieli i emerytów placówek oświatowych 58 77 59 395

Wydział Spraw Społecznych (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydziału 58 77 59 336
- gospodarka lokalami mieszkalnymi 58 77 59 337
- rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii 58 77 59 348
- organizacje pozarządowe 58 77 59 382
- gospodarka dodatkami mieszkaniowymi 58 77 59 325
- komunalne zasoby mieszkaniowe 58 77 59 405

Wydział Spraw Obywatelskich (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydziału/ 58 77 59 347
- Zarządzanie kryzysowe (ul. Pomorska 18) 58 562 50 91
- dowody osobiste 58 77 59 303, 58 77 59 403
- sprawy meldunkowe 58 77 59 304, 58 77 59 404
- sprawy wojskowe i obronne 58 77 59 390

Wydział Organizacyjny i Kadr (pl. Marszałka Piłsudskiego 1)
- Naczelnik Wydziału 58 77 59 314

Wydział Budżetu Urzędu (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydz. 58 7759333
- Kasa UM 58 775 93 30

Wydział Budżetu i Podatków (ul. 30 Stycznia 1)

- Naczelnik Wydziału 58 77 59 350
- d/s wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 58 77 59 328

- d/s wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 58 77 59 334

- d/s wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 58 77 59 374

- d/s wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 58 77 59 398

- d/s wymiaru podatku od nieruchomości dla osób fizycznych 58 77 59 402

- wymiar i pobór podatku od środków transportowych, opłata skarbowa 58 77 59 386

- pobór podatku od nieruchomości od osób prawnych, opłata od psów 58 77 59 324

- pobór podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i podatku rolnego 58 77 59 409
- d/s rejestracji podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób prawnych 58 77 59 335 

- d/s egzekucji w administracji oraz pomocy publicznej 58 77 59 335
 

Numery kont Urzędu Miejskiego:


PODATKI ( podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu, podatek rolny, podatek leśny, opłata za psa, opłata skarbowa)
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 0225 0976

DOCHODY GMK ( dzierżawa, użytkowanie wieczyste, sprzedaż mienia, przekształcenie w prawo własności, opłaty lokalne)
Nr konta 20 1240 1242 1111 0010 0225 0686

POZOSTAŁE DOCHODY ( mandaty, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłata administracyjna)
Nr konta 05 1240 1242 1111 0010 0225 0859

OPŁATA ZA UDZIELENIE INFORMACJI ZE ZBIORU DANYCH OSOBOWYCH
Nr konta 25 1240 1242 1111 0010 0225 0790

DEPOZYTY ( wadia , kaucje gwarancyjne)
Nr konta 68 1240 1242 1111 0010 0225 0598

WPŁATY Z TYTUŁU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
63 1240 1242 1111 0010 0224 9912

WPŁATY Z TYTUŁU OPŁATY TARGOWEJ
na rachunek Zakład Usług Komunalnych
16 1240 1242 1111 0010 0226 0555

WYDATKI
Nr konta 23 1240 1242 1111 0010 0225 0341

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
Nr konta 08 1240 1242 1111 0010 0225 0514

Konto bankowe służące do spłaty pożyczek mieszkaniowych udzielanych dla emerytów i rencistów oświaty
- ZFŚS OŚWIATY – 75 1240 1242 1111 0010 4284 0801

Sonda


Czy odpowiada Ci sposób reklamowania się przez sklepy na Starym Mieście?Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013