poniedziałek, 18 czerwca 2018
Imieniny: Marka i Elżbiety

18 czerwca 2018

Imieniny

  • Marka i Elżbiety

19 czerwca 2018

Imieniny

  • Gerwazego i Protazego

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

Władze miasta

czwartek, 25.10.2012 13:29


Prezydent Miasta:
Mirosław Pobłocki
tel. 58 77 59 309, fax 58 53 13 452
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 24
poblocki@um.tczew.pl

 

Prezydent Miasta Tczewa przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 17.00

 

 

 

Zastępca Prezydenta do spraw społecznych:
Adam Urban
tel. 58 77 59 444
Urząd Miejski, ul. 30 Stycznia 1, pokój nr 25-26
urban@um.tczew.pl
 

Z-ca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy czwartek od godz. 15.00 - do godz. 17.00, pokój 25-26 (ul. 30 Stycznia 1)

Zastępca Prezydenta ds. społecznych zajmuje się sprawami polityki i gospodarki mieszkaniowej, problemami oświaty i wychowania, kultury, kultury fizycznej, zdrowia, opieki społecznej, problematyką bezrobocia, a także sprawami obywatelskimi, w tym ewidencją ludności, współpracą z zagranicą oraz zarządzaniem kryzysowym.

 

Zastępca Prezydenta do spraw gospodarczych:

Adam Burczyk
tel. 58 77 59 309
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 26
burczyk@um.tczew.pl
 

Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje interesantów, w tym w sprawach skarg i wniosków, w każdy poniedziałek od godz. 14.00 - do godz. 15.30, pokój nr 24-26

Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych - zajmuje się sprawami architektury, planowania i ładu przestrzennego, geodezji, gospodarki mieniem komunalnym, sprawami remontowymi i inwestycyjnymi oraz gospodarką komunalną, rozwojem miasta oraz działaniami na rzecz integracji europejskiej i rozwoju przedsiębiorczości.

 

Skarbnik Miasta:
Helena Kullas
tel. 58 77 59 332
Urząd Miejski, ul. 30 Stycznia 1, pokój nr 27-28
skarbnik@um.tczew.pl

Skarbnik Miasta przyjmuje interesantów w sprawach budżetu i podatków, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, pokój nr 27-28 (ul. 30 Stycznia 1)

Skarbnik Miasta zapewnia prawidłową realizację polityki finansowej Miasta, uczestniczy w przygotowywaniu przez Prezydenta Miasta projektu budżetu Miasta, nadzoruje wykonanie uchwały budżetowej, opracowuje sprawozdania finansowe i składa kontrasygnatę na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania finansowe Miasta.

 

Sekretarz Miasta:

Katarzyna Mejna
tel. 7759-307
Urząd Miejski, I piętro, pokój nr 27
mejna@um.tczew.pl

Sekretarz Miasta zapewnia prawidłową organizację pracy Urzędu oraz warunki jego działania, zajmuje się sprawami zamówień publicznych, prowadzi gospodarkę etatami i funduszem płac oraz sprawy pracownicze, doskonalenie zawodowe ponadto kontrolę wewnętrzną oraz realizacją budżetu urzędu i w tym zakresie nadzoruje działalność wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu.

Sonda


Czy odpowiada Ci sposób reklamowania się przez sklepy na Starym Mieście?Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013