poniedziałek, 18 czerwca 2018
Imieniny: Marka i Elżbiety

18 czerwca 2018

Imieniny

  • Marka i Elżbiety

19 czerwca 2018

Imieniny

  • Gerwazego i Protazego

20 czerwca 2018

Imieniny

  • Bogny i Florentyny

21 czerwca 2018

Imieniny

  • Alicji i Alojzego

Wydziały Urzędu Miejskiego

Wydziały Urzędu Miejskiego w Tczewie


Wydział Spraw Społecznych (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydziału - 58 7759-336
- gospodarka lokalami mieszkalnymi - 58 7759-337
- rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomanii - 58 7759-348
- organizacje pozarządowe - 58 7759-382
- gospodarka dodatkami mieszkaniowymi - 58 7759-325

Wydział Spraw Obywatelskich (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydziału - 58 7759-347
- dowody osobiste - 58 7759-303
- sprawy meldunkowe - 58 7759-304
- sprawy wojskowe i obronne - 58 7759-390
- zarządzanie kryzysowe - 58 562-50-91, 58 562-39-53
siedziba przy ul. Pomorska 18 dworzec PKP (wejście od strony peronu I - obok siedziby Karty Miejskiej)

Wydział Edukacji (ul. 30 Stycznia 1)

- 58 7759319,
- Naczelnik Wydziału - 58 7759-326
- stypendia szkolne, fax - 58 7759-395
 

Wydział Spraw Komunalnych i Inwestycji (pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1)
- Naczelnik Wydziału 58 77 59 370

-z-ca Naczelnika (infrastruktura techniczna miasta) 58 77 59 301

Stanowiska:
- d/s czystości i porządku, licencji na transport drogowy 58 77 59 439

- ds. komunalnych i gospodarki odpadami 58 77 59 437

- ds. remontów i inwestycji komunalnych 58 77 59 313 lub 345
- d/s ochrony środowiska 58 77 59 474
- d/s zieleni miejskiej 58 77 59 346
- d/s edukacji ekologicznej 58 77 59 447

Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym (ul. pl. Piłsudskiego 1)
- Naczelnik Wydziału - 58 7759-311

Wydział Rozwoju Miasta (ul. pl. Piłsudskiego 1)
- Naczelnik Wydziału - 58 7759-381

Biuro Wspierania Przedsiębiorczości
Dom Przedsiębiorcy w Tczewie
ul. Obr. Westerplatte 3
- kierownik Domu Przedsiębiorcy: 58 777 53 41
- ewidencja działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych: 58 777 53 43
- marketing gospodarczy miasta - 58 777 53 42

Wydział Budżetu i Podatków (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydziału - 58 7759-350
- pobór podatków od środków transportowych - 58 7759-324
- pobór podatku od nieruchomości od podmiotów gospodarczych - 58 7759-324
- pobór podatku leśnego i rolnego osoby prawne - 58 7759-409
- pobór podatku od nieruchomości rolnego i leśnego osoby fizyczne - 058 7759-409
- ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób fiz. - 58 7759-328 , 7759-374, 7759-334, 7759-402, 7759-398
- ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego dla osób prawnych - 58 7759-335

Wydział Budżetu Urzędu (ul. 30 Stycznia 1)
- Naczelnik Wydziału - 58 7759-333

Wydział Organizacyjny i Kadr (ul. pl. Piłsudskiego 1)

- 58 7759-391, 373
- Naczelnik Wydziału - 058 7759-314

- archiwista - 58 7759-365
- Biuro Rady Miejskiej - 58 7759-305 (ul. 30 Stycznia 1)

Wydział Zamówień Publicznych (ul. pl. Piłsudskiego 1)
- Naczelnik- 58 7759-383


Wydział Administracyjny (ul. pl. Piłsudskiego 1)
- Naczelnik - 58 7759-331
- 58 7759-467, 321


Centrum Informatyczne - 58 77 59 349 (ul. pl. Piłsudskiego 1)

Archiwum Zakładowe - 58 77 59 365

Biuro Rzecznika Prasowego - 58 7759-322 (ul. pl. Piłsudskiego 1)

Wydział Obsługi Prawnej - 58 7759-315 (ul. pl. Piłsudskiego 1)

Urząd Stanu Cywilnego - 58 7759-45- do 454
(pl. Piłsudskiego 1)

Konserwator Zabytków Miasta Tczewa (ul. pl. Piłsudskiego 1)

- 58 77 59 312

Straż Miejska (ul. pl. Piłsudskiego 1)

- 058/ 531-39-61, 058 775 93 71, bezpłatny 986
(pl. Piłsudskiego 1)

Sonda


Czy odpowiada Ci sposób reklamowania się przez sklepy na Starym Mieście?Rada Miasta

Wydziały

Jednostki

Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013