niedziela, 22 kwietnia 2018
Imieniny: Leona i Łukasza

22 kwietnia 2018

Imieniny

  • Leona i Łukasza

23 kwietnia 2018

Imieniny

  • Jerzego i Wojciecha

24 kwietnia 2018

Imieniny

  • Grzegorza i Aleksandra

25 kwietnia 2018

Imieniny

  • Marka i Jarosława

Prezydent Miasta Tczewa zaprasza do udziału w postępowaniu na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi.

 

Zapytania ofertowe Gminy Miejskiej Tczew

Prezydent Miasta Tczewa zaprasza do udziału w postępowaniu, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro, na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniami inwestycyjnymi:

Część nr 1 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Tczewie”;

Część nr 2 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Gimnazjum Nr 3 w Tczewie”;

Część nr 3 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Termomodernizacja Przedszkola Nr 8 z Oddziałami  Integracyjnymi w Tczewie”.

Zapytanie ofertowe.docx

Dokumentacja projektowam Przedszkole nr 8 Tczew.zip

Zmiana treści zapytania ofertowego.pdf

Ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

Informacja o udzieleniu zamówienia.doc

 

Wyniki dot. zapytania ofertowego w sprawie opracowania koncepcji dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19b w Tczewie wraz z otoczeniem na potrzeby mieszkańców ”

Wyniki dot. zapytania ofertowego w sprawie opracowania koncepcji dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19b w Tczewie wraz z otoczeniem na potrzeby mieszkańców ”

czwartek, 25.08.2016 15:52

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o wynikach zapytania ofertowego w sprawie opracowania koncepcji dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19b w Tczewie wraz z otoczeniem na potrzeby mieszkańców ”

Wyniki zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji dla zadania pn.: „Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie” obejmującej dwa budynki należące do Biblioteki Miejskiej w Tczewie.

Wyniki zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji dla zadania pn.: „Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie” obejmującej dwa budynki należące do Biblioteki Miejskiej w Tczewie.

czwartek, 18.08.2016 13:34

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o wynikach zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji dla zadania pn.: „Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie” obejmującej dwa budynki należące do Biblioteki Miejskiej w Tczewie.

Zapytanie ofertowe o złożenie oferty cenowej na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19b w Tczewie wraz z otoczeniem na potrzeby mieszkańców”

Zapytanie ofertowe o złożenie oferty cenowej na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: „Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19b w Tczewie wraz z otoczeniem na potrzeby mieszkańców”

piątek, 12.08.2016 13:48

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania koncepcji dla zadania: „Adaptacja budynku przy ul. Elżbiety 19b w Tczewie wraz z otoczeniem na potrzeby mieszkańców” .

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji dla zadania.: „Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie”.

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania koncepcji dla zadania.: „Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie”.

piątek, 05.08.2016 07:37

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania koncepcji dla zadania.: „Modernizacja Biblioteki Miejskiej w Tczewie”.

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dot.: „Gry miejskiej” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa”

Informacja o wynikach zapytania ofertowego dot.: „Gry miejskiej” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa”

środa, 25.05.2016 12:52

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o wynikach zapytania ofertowego dot.: „Gry miejskiej” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020

Wyniki zapytania ofertowego dot.: „Wykonania diagnozy społecznej osób starszych i pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych i rekomendacjami” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa”

Wyniki zapytania ofertowego dot.: „Wykonania diagnozy społecznej osób starszych i pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych i rekomendacjami” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa”

wtorek, 17.05.2016 12:55

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację wynikach zapytania ofertowego dot.: „Wykonania diagnozy społecznej osób starszych i pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych i rekomendacjami” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o zapytaniu ofertowym przygotowanie i moderowanie „Gry miejskiej”

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o zapytaniu ofertowym przygotowanie i moderowanie „Gry miejskiej”

piątek, 13.05.2016 14:02

dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o zapytaniu ofertowym na wykonanie opracowań

Prezydent Miasta Tczewa ogłasza informację o zapytaniu ofertowym na wykonanie opracowań

piątek, 13.05.2016 14:00

„Studium historyczno - urbanistyczne osiedla Zatorze w Tczewie” i „Studium historyczno - urbanistyczne terenu historycznego węzła kolejowego w Tczewie” realizowanych przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Zapytanie ofertowe - Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych dla projektu Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa

Zapytanie ofertowe - Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych dla projektu Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa

poniedziałek, 02.05.2016 13:47

Gmina Miejska Tczew ponownie zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.

Odwołanie zapytania ofertowego dot.: „Wykonania pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ram

Odwołanie zapytania ofertowego dot.: „Wykonania pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ram

czwartek, 21.04.2016 11:31

Przyczyną odwołania zapytania i unieważnienia postępowania jest potrzeba uszczegółowienia treści zapytania ofertowego, dotyczącej istotnych warunków zamówienia. Dodatkowe informacje uwzględnione w zapytaniu będą miały wpływ na szczegółowe ustalenie kryteriów wyboru oferty i wyłonienie Wykonawcy zamówienia.

Zapytanie ofertowe Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych dla projektu Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa

Zapytanie ofertowe Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych dla projektu Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa

środa, 20.04.2016 09:07

Gmina Miejska Tczew zaprasza do składania ofert na: „Wykonanie pogłębionej diagnozy społecznej wraz z przeprowadzeniem wywiadów zogniskowanych” dla projektu „Gminny Program Rewitalizacji miasta Tczewa” realizowanego przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020.